IBS CONTINUUM

Lider czy menedżer?
Pewność, zyskasz po IBS-Continuum

 

IBS-Continuum – pierwszy i jedyny w Polsce program rozwijający:

 

 12 menedżerskich kompetencji w
 12 dni warsztatowych przez
 12 miesięcy

 

IBS Continuum to 12 niezależnych modułów, stanowiących całość niezbędnej menedżerowi wiedzy i umiejętności. W każdą trzecią środę miesiąca, w godzinach 9.00 – 14.00, w Warszawie, uczestnicy otrzymają kolejną porcję wiedzy i już w trakcie warsztatu rozpoczną jej przekształcanie w umiejętność. Dalszy ciąg umiejętności będzie nabywany we własnym środowisku pracy i rozliczany zadaniem domowym u trenera prowadzącego. Obecność na warsztacie i zaliczenie zadania domowego będą podstawą otrzymania certyfikatu z kursu.
IBS-Continuum trwa non-stop, po 12-tym module, zaczynamy 1-wszy. To oznacza, że uczestnictwo w programie można rozpocząć w każdym momencie, np. modułem 1 (styczeń) i skończyć 12 (grudzień). Można też rozpocząć na przykład we wrześniu (moduł 9) i poprzez moduł 12, zakończyć modułem 8 (sierpień) w następnym roku.

 

Menedżerowie są zajęci osiąganiem wyników, dlatego proponujemy:

  1. przyswojenie skondensowanej porcji wiedzy i ustalenie planu jej przekształcania w umiejętność, w swoim środowisku pracy. Wyłączenie z pracy tylko na 5 godzin miesięcznie.
  2. pracę własną i zaliczenie jej u trenera prowadzącego przed kolejnym modułem 
  3. ustalony kalendarz spotkań na 12 miesięcy, każda trzecia środa miesiąca

 

Uczestnikom o zróżnicowanym doświadczeniu, można  skutecznie przekazać dużą porcję wiedzy, w krótkim czasie, dzięki metodologii 4MAT. Natomiast umiejętności są przekazywane w trakcie studium przypadków, poprzez coaching i własne odkrycia ucznia, aż do adaptacji nowej metody do różnorodnych sytuacji. W konsekwencji, uczestnicy IBS-Continuum będą potrafili zastosować w praktyce to, czego się nauczyli w trakcie zajęć.

 

Jeśli:

  1. chcesz podnieść wyniki w swojej w firmie 
  2. chcesz podnieść poziom zarządzania w swojej firmie
  3. zostałeś menedżerem i chcesz zyskać menedżerskie know-how
  4. planujesz program dla sukcesorów lub pracowników o dużym potencjale,

zapraszamy do IBS-Continuum.

 

Poniżej znajdziecie szczegółowy program kursu IBS Continuum

 

I. Komunikacja w pracy menedżera (styczeń):
II. Przywództwo i wywieranie wpływu (luty):
III. Praca z zespołem (marzec):
IV. Motywacja (kwiecień):
V. Planowanie i ustalanie celów (maj):
VI. Rekrutacja i wprowadzanie nowych pracowników(czerwiec):
VII. Negocjacje (lipiec):
VIII. Zarządzanie zmianą (sierpień):
IX. Finanse dla nie-finansistów (wrzesień):
X. Coaching (październik):
XI. Prowadzenie spotkań grupowych (listopad):
XII. Project Management (grudzień):