PROGRAMY

BePro Sales

I.BePro Rookie (moduł dla początkujących sprzedawców)

 

Opis
program przeznaczony dla początkujących handlowców potrzebujących poznać podstawowe narzędzia, które pozwolą osiągnąć sukces w dzisiejszych realiach rynkowych a jednocześnie ukryją ich krótkie doświadczenie w oczach klienta.

 

Zakres

 • wizerunek sprzedawcy – jak kreować pozytywne wizerunek w oczach klienta? Kim jest dzisiejszy profesjonalny sprzedawca?
 • budowanie relacji symetrycznej - jak budować szczerą relację z klientem? Jak rozpoznawać i radzić sobie z „grami” klientów?
 • zarządzanie procesem sprzedażowym – umiejętność zarządzania kontaktami z klientem, konkretyzowanie poszczególnych kroków sprzedażowych, kontrola ustaleń z klientami.
 • taktyki zadawania pytań – umiejętność zadawania pytań otwartych, kontrola przebiegu rozmowy, odkrywania prawdziwych potrzeb klienta.
 • sztuka prezentacji – jak inspirować swoim produktem?

 

Jak odróżnić się od prezentacji konkurencji?

 

 • ćwiczenia wdrożeniowe – warsztaty mające na celu wdrożenie poznanych technik, symulacje biznesowe

 

Czas trwania: 3 dni

 

 

II. BePro Related (moduł relacyjny)

 

Opis
program przeznaczony dla sprzedawców, u których sukces determinowany jest w znaczącym stopniu poziomem relacji z klientem. To rozwiązanie również dla osób, które borykają się z problemem niesłowności klientów i chcą radzić sobie z „grami” handlowymi.

 

Zakres

 • „dopasowanie” – sztuka dostosowywania się do różnych typów osobowości klientów, umiejętność tworzenia „chemii relacyjnej”
 • postawa mędrca – jak skutecznie pozyskiwać informacje a nie udzielać darmowych konsultacji?
 • budowanie relacji symetrycznej - jak budować szczerą relację z klientem? Jak rozpoznawać „gry” klientów?
 • strategia pokerowa – sztuka zniechęcania, sprawdzanie prawdziwych intencji klienta, prawo do „NIE”, dystans do własnej oferty.
 • ćwiczenia wdrożeniowe - warsztaty mające na celu wdrożenie poznanych technik, symulacje biznesowe

 

Czas trwania: 2dni

 

 

III. BePro Negotiator (moduł sztuki negocjacji)

 

Opis
program dla osób chcących wzmocnić swoje kompetencje w zakresie sztuki negocjacji oraz poznania mechanizmów zachowań klientów przy negocjacjach

 

Zakres

 • psychologia w sprzedaży – zmylenia klientów, jak radzić sobie z „grami” klientów?
 • budowanie relacji symetrycznej - jak budować szczerą relację z klientem? techniki bycia wprost.
 • zarządzanie procesem sprzedażowym – umiejętność zarządzania kontaktami z klientem, konkretyzowanie poszczególnych kroków sprzedażowych, kontrola ustaleń.
 • dyskomfort jako najsilniejszy impuls zakupowy – umiejętność badania potrzeb klienta poprzez weryfikację poziomu dyskomfortu obecnych rozwiązań lub braku potrzebnych rozwiązań
 • badanie budżetu klienta - weryfikacja gotowości klienta do zmiany w oparciu o poziom dyskomfortu.
 • ćwiczenia wdrożeniowe – warsztaty mające na celu wdrożenie poznanych technik, symulacje biznesowe

 

Czas trwania: 3 dni

 

IV.BePro Closing (moduł „domykania” sprzedaży)

 

Zakres

 • psychologia w sprzedaży – zmylenia klientów, Jak radzić sobie z „grami” klientów?
 • zarządzanie procesem sprzedażowym – umiejętność zarządzania kontaktami z klientem, konkretyzowanie poszczególnych kroków sprzedażowych, kontrola ustaleń z klientami.
 • proces decyzyjny – jak badać proces decyzyjny u klienta? Jak optymalizować proces?
 • barometr sprzedaży – techniki weryfikacji nastawienia klienta do naszego produktu, „domykanie” sprzedaży
 • zabezpieczanie decyzji – jak sprawdzać deklaracje klientów i zabezpieczać decyzje zakupowe klientów?
 • ćwiczenia wdrożeniowe – warsztaty mające na celu wdrożenie poznanych technik, symulacje biznesowe

Czas trwania: 2dni

 

V. BePro Calling (moduł dla callcenter i sprzedawców wykonujących „zimne telefony”)

 

Opis
program dla konsultantów sprzedaży telefonicznej, mający na celu zwiększenie wydajności i efektywności kontaktu telefonicznego. Jest on również skierowany do osób, które w procesie zdobywania nowych klientów wykonują dużą ilość „zimnych” telefonów.

 

Zakres

 • psychologia zachowań klientów – dlaczego klienci nie lubią dzwoniących sprzedawców?
 • złamanie schematu rozmowy – jak złamać wizerunek typowego sprzedawcy telefonicznego w oczach klienta? technika weryfikacji, wprost, uprzedzenia reakcji
 • zarządzanie przebiegiem i wynikiem rozmowy – sztuka kierowania rozmową zakończona decyzją klienta, unikanie stwierdzeń „muszę się zastanowić”
 • aktywne słuchanie klienta - parafraza, weryfikacja, techniki zadawania pytań
 • sztuka ofertowania telefonicznego – jak wciągnąć klienta do rozmowy o naszym produkcie, sztuka argumentacji
 • ćwiczenia wdrożeniowe – warsztaty mające na celu wdrożenie poznanych technik, symulacje biznesowe

 

Czas trwania: 2 dni

 

 

VI. BePro Strategy (moduł ze strategii sprzedaży)

 

Opis
program dla doświadczonych sprzedawców, którzy chcą optymalizować bazy swoich klientów i lepiej oceniać ich potencjał. To szkolenie dla osób, którzy chcą nauczyć się budować strategię krótko, średnio i długoterminową w swoim rynku.

 

Zakres

 • prospecting – jak kwalifikować i wybierać potencjalnych klientów?
 • strategia w sprzedaży - jak dzielić rynek klientów? Jak ich priorytetyzować? jak wyznaczać krótkie, średnie i długotrwałe cele z klientem?
 • warsztaty strategiczne – burza mózgów dotycząca strategii mikro i makro na rynku sprzedawców.

Czas trwania: 1 dzień

 

 

VII. BePro Sales (moduł profesjonalny sprzedawca)

 

Opis
program szkoleniowy wzmacniający wszystkie obszary działalności handlowej. Skierowany do osób, które postawiły doświadczenie w sprzedaży i chcą usystematyzować swoje działania, zrozumieć i przeciwdziałać „grom” klientów, zwiększyć kompleksowo swoje kompetencje oraz przede wszystkim ułatwić sobie pracę w sprzedaży.

 

Zakres

 • psychologia w sprzedaży – zmylenia klientów, Jak radzić sobie z „grami” klientów?
 • „dopasowanie” – sztuka dostosowywania się do różnych typów osobowości klientów, umiejętność tworzenia „chemii relacyjnej”

Czas trwania: 1 dzień.