PROGRAMY

Akademia Menedżera

„Akademia Efektywnego Lidera”

 

Co chcemy osiągnąć?

 

Każdy menedżer jest za swoją pracę rozliczany przez dwie strony: przez przełożonych oraz przez podwładnych. Ci pierwsi oczekują przede wszystkim realizacji założonych planów, ograniczania kosztów, wysokiej jakości itd. Podwładni z kolei rozliczają swojego szefa z tego, jaką stworzył atmosferę w zespole.
Niestety zaspokojenie tych oczekiwań bywa bardzo trudne. Ogranicza nas czas, stres oraz często brak umiejętności skorzystania w sposób świadomy z odpowiednich narzędzi. Tak , jak każdy inny zawód, praca menedżera również wymaga posługiwania się dobrymi narzędziami w umiejętny sposób. O tych narzędziach, ich zastosowaniu chcemy rozmawiać z uczestnikami warsztatów i co ważniejsze chcemy je przećwiczyć w sposób, który będzie jak najbardziej praktyczny i dostosowany do specyfiki ich pracy.
 Celem warsztatów jest spowodowanie, aby uczestnicy rozinęli kompetencje w zakresie budownia własnego autorytetu lidera poprzez umiejętne używanie dostępnych narzędzi. Zależy nam, aby uczestnicy naszych warsztatów potrafili odpowiedzieć zarówno na oczekiwania przełożonych, jak i podwładnych.


Czas trwania warsztatów:


Warsztaty nasze składają się z trzech, 2-dniowych modułów. Pomiędzy  modułami uczestnicy przygotowują „prace domowe”, które w trakcie realizacji konsultują z trenerem oraz przelożonym. Finałem jest konkretny plan działania, którego wdrażanie jest również wspierane przez trenera oraz przelożonego.