PROGRAMY

Management Profile®

Management Profile® jest testem behawioralnym, który pokazuje profil menedżera w sytuacji, w której ten się akurat znajduje.

Na przykład, profil ten może być inny w przypadku tej samej osoby ale po przejściu na inne stanowisko pracy i obarczeniu jej innymi odpowiedzial-nościami.

 

Test ten spełnia wszelkie naukowe wymagania stawiane profesjonalnym narzędziom tego typu. Został stworzony na Uniwersytecie w Sztokholmie, na zlecenie firmy Transearch, przez profesora Mattsa Wimana, który pracom nad nim poświęcił 6 lat. Początkowo był wykorzystywany jako narzędzie do testowania profilu kandydatów na stanowiska menedżerskie – w firmach rekrutacyjnych. Obecnie jest uważany za doskonałe narzędzie dla indywidualnego rozwoju menedżerów – szczególnie przydatne w przypadku zarządzających wysokiego szczebla, gdzie informacja zwrotna jest ograniczona, a wymagania i odpowiedzialność na wysokim poziomie. Firma Benefactor Sp. z o.o. ma autoryzację do sprzedaży, interpretacji oraz wykorzystywania Management Profile, od firmy Ehdin & Partner, która jest właścicielem praw autorskich.

 

Dzięki wynikom Management Profile możemy określić preferencje zarzą-dzającego w jego sposobie zarządzania. Po pierwsze dowiemy się czy jest ukierunkowany na „zasoby” (czyli wewnątrz organizacji) czy na „wyniki” (na zewnątrz), po drugie czy na komunikację czy kontrolę. Jest to dość istotna informacja dla samego zainteresowanego – pod kątem aktualnie wykonywanej przez niego pracy.

 

Najważniejszym jednak elementem Management Profile jest możliwość określenia preferowanych stylów zarządzania (po które sięgam chętniej i częściej niż po inne) oraz to w jaki sposób z tych stylów, ankietowany menedżer korzysta. Test mierzy dwadzieścia dziedzin pracy menedżera, a każdą z nich w kontekście czterech podstawowych stylów zarządzania. Innymi słowy, możemy stwierdzić jakie są ulubione narzędzia (w zarządzaniu), naszego respondenta, oraz to czy te narzędzia stosowane są z dobrym skutkiem. Jest to o tyle ważne, że możemy wyselekcjonować konkretne zachowania, które nie przynoszą pożądanych rezultatów i nad nimi dalej pracować. Oczywiście widzimy też silne strony menedżera, które są równie ważne przy zarządzaniu.

 

Management Profile jest narzędziem idealnym w procesie indywidualnego rozwoju ludzi na wyższych szczeblach w organizacji. Dzięki niemu wiemy na czym się skoncentrować i w połączeniu z sesjami coachingowymi możemy pracować nad najistotniejszymi elementami – nie wyłączając zarządzającego z jego codziennych obowiązków.

 

W dzisiejszych czasach ludzie na stanowiskach zarządzających, w ogromnej większości są świetnie wyszkoleni, znają teorię i wiele praktycznych narzędzi z dziedziny zarządzania. Proponowanie im kolejnych szkoleń jako rozwoju, często mija się z celem, gdyż przekazywanie dodatkowych narzędzi niewiele zmienia. Praktyka mówi, że lepsze efekty daje wykorzystanie narzędzi, które już znamy – trzeba je tylko ukierunkować i zastosować w innych sytuacjach. Na tym polega właśnie coaching menedżerski, którego doskonałym punktem wyjścia jest Management Profile.