PROGRAMY

4MAT

Co to jest 4MAT?

 

4MAT to metodologia dydaktyczna wymyślona przez dr. Bernice McCarthy w USA. Jej głównym celem jest takie przekazywanie wiedzy, aby uczący się przyswajał ją jak najlepiej. Motto 4MAT brzmi:
„Spotykać uczniów tam, gdzie oni są”
Oznacza to przyjęcie dydaktycznego modelu, który pozwala nauczycielowi najpierw rozpoznać, a następnie dostosować się do stylu uczenia się ucznia.
4MAT rozróżnia cztery style uczenia się, różniące się między sobą sposobem przyjmowania i sposobem przetwarzania informacji. Do tych czterech stylów dopasowano model, dzięki któremu nauczyciel może dopasować swoje narzędzia dydaktyczne i zaprojektować blok lekcyjny w sposób, który nie tylko dotrze do jego uczniów ale i zagwarantuje największy poziom akceptacji wiedzy.
Dodatkowo, na badania osobiste dr. Bernice McCarthy o sposobach uczenia się, nałożono ostatnie badania o mózgu, które bardzo rozwinęły się w ostatnich latach. Mówią one, że ludzie różnią się od siebie również dominacją półkul mózgowych, z których jedna odpowiedzialna jest za analizę, a druga za syntezę. Te różnice mają również wpływ na nasze preferowane style uczenia się.
W związku z tym dr. McCarthy uzupełniła swój model, projektując dodatkowe etapy uwzględniające różną półkulowość  uczniów. W efekcie powstał ośmio-etapowy model/proces, który krok po kroku prowadzi trenera poprzez projektowanie zajęć na dany temat.
Szkolenie z  4MAT trwa trzy dni i zaprojektowane jest tak, aby wyposażyć nauczycieli w wiedzę i umiejętności projektowania lekcji, korzystania z odpowiednich narzędzi i pomocy dydaktycznych na każdym z etapów uczenia się, a także skutecznego oceniania uczniów.

 

Szkolenie 4MAT MTD
4MAT Mastering Training Design


Szkolenie MTD uczy w jaki sposób komunikować się, uwzględniając różnice osobowościowe i w stylach uczenia się, a także biorąc pod uwagę wpływ mózgu na nasz proces przyjmowania, przetwarzania oraz przekazywania wiedzy.  Uczestnicy zgłębią teorię 4MAT, własne style uczenia się oraz w jaki sposób zaprojektować skuteczną lekcję, komunikację z uczniami oraz prezentacje.
 Ze szkoleń 4MAT MTD korzysta wiele znanych instytucji oraz uznani fachowcy z dziedziny edukacji, rozwoju i komunikacji.
Program Podstawowy 
1.Test na indywidualne style uczenia się
2.Test na dominację lewej lub prawej półkuli mózgowej
3.Idea różnorodności – 4 style uczenia się oraz typy lewo- i prawo-półkulowe
4.Zadania lewej i prawej półkuli mózgowej i ich wpływ na uczenie się
5.Model 4MAT
6.Idea i temat czyli projektowanie szkoleń od ogółu do szczegółu
7.Osiem elementów modelu – ich wykorzystanie do budowania szczegółowych planów szkoleń
8.Rola i narzędzia trenera w każdej z ośmiu części modelu
9.Naturalny cykl uczenia się – połączenie z modelem
10.Ćwiczenia praktyczne – budowanie własnych planów szkoleń
11.Weryfikacja, test nabytych umiejętności
Czas trwania szkolenia:
Szkolenie będzie trwało 3 dni